Frequently Asked Questions (FAQ) XperieSense

versie 1.0 

 

Waarom is XperieSense opgericht 

XperieSense is het initiatief om oudere en gepensioneerde digitale en IT-specialisten te verbinden met passend werk. Op deze manier ondersteunt XperieSense organisaties met het oplossen van hun nijpende tekort aan ervaren IT’ers met diepgaande kennis van cruciale technologieën. XperieSense bemiddelt tussen de IT’ers en organisaties in Nederland. De focus ligt daarbij op tijdelijk werk. Op korte termijn brengen wij ook een community tot stand voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.  

 

Hoe werkt ons model 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht en culturele achtergrond, zelfstandig op haar/zijn benen kan staan. Daarom helpen wij jou om zelfstandig ondernemer te worden en mocht je daar al ervaring mee hebben denken we mee hoe je je daarin verder kan ontwikkelen. Onze klanten hechten aan flexibiliteit, zorgvuldigheid en duidelijkheid. Daarom zorgen wij ervoor dat jij en de klant een goed traject doorlopen waarin jullie tot een overeenstemming komen. We helpen je waar nodig om deze opdracht zelfstandig uit te voeren en verzorgen je facturering. Deze aanpak volgt de regels voor het bemiddelingsproces zoals de overheid heeft bepaald. Als de opdracht is afgelopen, gaan we samen op zoek naar een passende volgende uitdaging. Bovendien brengen we je in contact met andere zelfstandige ondernemers op het gebied van digitaal en IT, helpen je bij vragen en kunnen we met je meedenken over mogelijke trainingen en events. 

 

Welke stappen doorlopen we samen 

Er zijn 5 stappen: 1) de nadere kennismaking, 2) de actieve zoektocht, 3) het contact met de klant, 4) het opstellen van de contracten en 5) de uitvoering van de opdracht. 

De eerste stap is de nadere kennismaking. Hierbij ontmoet je een van de partners via een videocall en leren we elkaar beter kennen. We bespreken je achtergrond en vaardigheden en welke opdrachten je zoekt. Tevens komt ter sprake wat je belangrijk vindt in je werk, de beschikbare tijd die je hebt en thema’s zoals de gewenste reisafstand. Als we een wederzijdse klik hebben, nemen we je op in de talentenpool. 

De tweede stap is onze actieve zoektocht voor kansen voor je in de arbeidsmarkt. Tegelijk kan je je zelfstandig ondernemerschap verder inrichten als je dat nog niet gedaan hebt. 

De derde stap is het contact hebben met de klant. Als de klant je profiel interessant vindt, nemen we contact met je op met de context, de aard van het werk en praktische zaken. Vervolgens heb je een gesprek met de klant om tot een overeenkomst te komen. Zowel de klant als jij dienen voor elkaar te kiezen want een succesvolle opdracht vraagt een overtuigde keuze.  

De vierde stap is de contractfase. We helpen je om de overeenkomst met de klant vast te leggen. Tevens dien je een overeenkomst met XperieSense te sluiten en de klant sluit een overeenkomst met ons. Deze 3 contracten zijn nodig omdat we nauwkeurig het bemiddelingsmodel volgen zoals de wetgever dit heeft bepaald. We hebben onze voorbeeldcontracten opgesteld met een arbeidsmarkt jurist en houden deze ook actueel zodat de klant, jij en wij altijd de wettelijke bepalingen netjes blijven volgen.  

De vijfde stap is de uitvoering van de opdracht. Je voert deze zelfstandig uit samen met de klant. De uren rapporteer je zowel aan de klant als aan ons. Wij verzorgen de factuur aan de klant voor je en zorgen dat de betalingen naar je worden overgemaakt nadat de klant de factuur heeft voldoen. We houden daarnaast regelmatig contact met jou en de klant en je kan met ons sparren over de inhoud en voortgang indien gewenst. Voordat de opdracht is afgelopen gaan we alvast met elkaar in gesprek om een volgende opdracht weer in de markt te verkennen. 

 

Wie is het team achter XperieSense 

XperieSense is opgericht door René Steenvoorden, Coks Stoffer en Menno Vlietstra. Samen beschikken wij over zeer veel ervaring, diepgaande IT-kennis en een omvangrijk netwerk in de Nederlandse IT-sector. We kennen zowel de gebruikers- als leverancierszijde, waardoor we goed weten wat nodig is voor het oplossen van digitale vraagstukken. Op basis hiervan denkt XperieSense mee met organisaties over opdrachten en zorgen voor de juiste match met IT’ers die verder gevorderd in hun loopbaan of al gepensioneerd zijn. 

Op de website hebben we onze achtergrond wat uitgelegd. Maak ook zeker contact als je wil via LinkedIn. Onze profielen zijn: 

https://www.linkedin.com/in/coks-stoffer-65167b2/ 

https://www.linkedin.com/in/mennovlietstra/ 

https://www.linkedin.com/in/renesteenvoorden/ 

  

Waar moet ik rekening mee houden als zelfstandige ondernemer 

Op onze website hebben we een artikel staan daar hier meer achtergrond over geeft. Tevens zullen we op het forum ingaan op vragen die jullie stellen of die we vaak horen in de markt. Stel je vraag gerust, we denken graag met je mee. 

 

Waarom praten jullie over talenten in plaats van kandidaten 

Er worden in de recruiting sector veel termen gebruikt zoals ‘match’ voor het koppelen van vraag en aanbod. Vaak heten de werkzoekenden ‘kandidaten’ omdat zij mogelijke opties zijn voor een vacature. Dat is natuurlijk logisch maar de term beperkt zich tot een fase van het recruitingproces. We gebruiken liever ‘talent’ want iedereen heeft unieke eigen vaardigheden en karaktereigenschappen. Soms ben je een kandidaat maar een talent ben je altijd. Vandaar dat we liever die term hanteren. 

 

Wat is jullie privacy beleid 

Alle informatie die je met ons deelt houden we strikt vertrouwelijk. Wij delen alleen informatie met klanten die in jouw belang is en houden je ervan op de hoogte. Meer informatie kan je vinden op Privacy notice – XperieSense 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Scroll naar boven